Marta Mówi | Marta opowiada bajki | bajki po polsku

Twoje wideo zostanie odtworzone za 30
Dodane by Skazany w Kabarety
10 Wyswietleń

URL

Nie lubisz tego filmu. Dziękujemy za głos!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


Opis

Marta Mówi | Marta opowiada bajki | bajki po polsku
Subskrybowa_ Marta Mówi: http://bit.ly/SubMartaMowi

Opowie_ci z psem, Marty, kt—ry zjada zup_ alfabet i zyskuje zdolno__ Mówienia. Ta seria nast_puj_co wybryki Mart_ i jej w_a_ciciela, jak ona napotka wiele przyg—d z jej nowo nabytej umiej_tno_ci.

G_—wni bohaterowie
____Marta Lorraine_ Seiy_ Tabitha St. Germain. Tytu_owy bohater, Martha jest Mówienie pies, kt—ry urodzi_ si_ energiczny zb__kanych i zosta_ wprowadzony w funta pies jako szczeniak. W "Marty Life of Crime", wyja_nia, _e __przed Helen przyj__a j_, _e par_ nieudolny z_odzieje pr—bowali wykorzysta_ j_ za przest_pstwa, ale w ko_cu wysz_a im aresztowany i wr—ci_ do schroniska, gdzie rodzina Helen przyj_tej j_ jako rodzina zwierz_ domowe. Marta zyska_a mo_liwo__ porozmawiania po przypadkowym jedzenia misk_ zupy alfabetu; Litery w zupie uda_ si_ do jej m—zgu zamiast brzuchu, co by_o wydarzeniem, kt—re nie mog_ si_ powt—rzy_ z innym psem, ale Marta musi kontynuowa_ je__ to, aby zachowa_ jej zdolno__ Mówienia. "Najgorszy najlepszy dzie_ Marty" ujawnia, _e __otwieraj_c puszk_ z do_u spowoduje Martha Mówi_ przeciwie_stwo tego, co ona oznacza. Marta cz_sto wtyka nos w cudze sprawy, staraj_c si_ pom—c, ale czasami przypadkowo powoduje k_opoty. "Truman i kowad_em" revealeds mia_a cz_ste carsickness kiedy by_a szczeniakiem. Mia_a prac_ jako telemarketer, radio talk show, firedog i wi_cej. W "Marty marynacie" wspomnia_a, _e __ona wci__ robi jej audycj_ z odcinka "Marta daje rady". Pomimo jej talk show, r—_ne cz_onkowie spo_eczno_ci wydaj_ si_ zaskoczeni, kiedy Marta Mówi do nich, albo sceptyczna, gdy kto_ wspomina gadaj_c_ psa. Jest to za_o_ona w kilku odcinkach, _e ona jest kundel. Ona wspomnia_ w kilku odcinkach jest ona w niepe_nym wymiarze pit bull.

____Skits Lorraine_ Seiy_ Brian Drummond. Inny pies Helen, kt—ry pr—buje t_ sam_ zup_ alfabetu, ale nie zmusi_ go do Mówienia. Jego historia nie wie zbyt wiele, ale zosta_ znaleziony przez T.D. ale on nie mo_e utrzyma_ skecze, poniewa_ jego tata jest uczulony na psy. Skecze wprowadzono po raz pierwszy w odcinku "Martha i skecze", a jego dni jako szczeniak zosta_y rozszerzone na w "Martha Odtwarza Ulubione" i "skecze na lodzie". Skecze mia_ r—wnie_ histori_ wybryk—w kt—ry rozpocz__ si_ w "Martha ucieka" i ko_czy na "skecze zachowuje". Skecze Wykazano r—wnie_ by_ heroiczne, coraz stra_ po_arn_, by pom—c Mart_ d—_ z drzewa "Marthy na ratunek". Mimo, _e jest wi_kszy ni_ Marty, skecze jest m_odszy od niej. Ma te_ brontophobia. By_ raz Windy McCloud pogoda psa

____Helen Lorraine_ Seiy_ Madeleine Peters. Helen jest w_a_cicielem Martha i skecze ', kt—ry ma dziesi__ lat, ma czerwone, kr—tkie i zmierzwione w_osy, a zazwyczaj jest g_osem rozs_dku grupy. Helen jest r—wnie_ najbli_ej Marty i my_li Marty jako swojego najlepszego przyjaciela. Spo_r—d sze_ciu g_—wnych dzieci, Helen jest najbardziej sensowne. Mimo to, ona mo_e by_ nieco przyt_aczaj_cy, a nawet pokaza_ jej _redni_ strony (jak w "Martha ucieka", gdzie zbeszta_a Mart_ rzeczy nie zrobi_a). Ona zawsze wisi wok—_ tej grupie przyjaci—_, ale T.D Mówi si_, _e jej najlepsza przyjaci—_ka ludzka. Niekt—re wskazuje na to, mog_ one mie_ mia_d_y si_ na siebie. Jest tak_e nie_mia__ wszystkich jej przyjaci—_.

____Tyrone Daniel "T.D." Kennelly_ T.D. jest najlepszym przyjacielem Helen i fanem prof Monkey. Jego ojciec, samob, jest wynalazc_, podczas gdy jego matka jest vice-dyrektorem w jego szkole. wyniki w nauce T.D. jest do__ rozczarowuj_ca; On przyzna_, _e ka_da minuta w szkole czuje wieczne, cho_ istniej_ pewne odcinki, gdzie jest pokazane, aby uzyska_ dobre stopnie. On r—wnie_ wierzy w nadprzyrodzone. Ma dziadka nazwie C.K., kt—ry pracuje jako parobek, a tak_e m_odszy kuzyn nazwie C.D. T.D. posiada r—wnie_ nienazwany starsz_ siostr_, kt—ra nie dokona_ pojawienie si_ w serialu, bo jest na uczelni. T.D. ma niesforne w_osy, a prawie zawsze nosi pomara_czowe szorty z niebieskim i blado niebieski T-shirt ze zdj_ciem z pomidor—w z przodu.

Dodaj Komentarz

Komentarze

Bądź pierwszym który skomentuje.
Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]